Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1.1.2019

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a novým Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 • Společnost: Brigita Špačková
 • Sídlo: Novodvorská 3054, 738 01 Frýdek - Místek
 • IČ: 73210722
 • Telefonní kontakt: 774 740 976
 • E-mail: brigitaspackova@seznam.cz

OBJEDNÁNÍ NA FOCENÍ

 • Objednat se lze pouze telefonicky, písemně ,nebo elektronickou cestou. Objednáním automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich akceptaci.
 • Objednáním souhlasíte s minimálním počtem fotografií, který obsahuje daný balíček.
 • Objednáním udělujete souhlas s mým fotografickým stylem.

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Všechny fotografie odevzdávám vytištěné, případně na CD nebo DVD profesionálně upravené.
 • Fotografie prochází standardní úpravou, tj. ořez, úprava kontrastu, barev, tonální křivky, zostření. U portrétů, je samozřejmostí doladění pleti, vyhlazení hlubokých vrásek, zvýraznění očí a odstranění drobných nedostatků pleti.
 • Lehké úpravy proporcí jsou zcela na mém výlučném uvážení.
 • Fotografie upravuji dle mého úsudku podle mého fotografického stylu. Nelze ho měnit.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY A DODACÍ LHŮTA

 • Doba dodání je 4 - 8 týdnů od doby focení, nebo dle dohody se zákazníkem.
 • Fotografie odevzdávám v digitální nebo papírové formě, buď osobně, nebo zasláním poštou.

UCHOVÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Zbývající neupravené fotografie uchovávám po dobu 1. roku.

REKLAMACE

 • Reklamace je možná pouze na technicky nezdařilé fotografie. Klient může reklamovat například nedodání slíbeného počtu fotografií nebo nemožnost otevřít digitální soubory.
 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není v žádném případě důvod k reklamaci.

Fotografie vyvolávám u ověřených dodavatelů, tištěnou verzi fotografií je tedy možné reklamovat pouze v případě pruhů, šmouh, atd. Tmavost či světlost tisku nelze reklamovat.

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.

 • Odsouhlasením těchto obchodních podmínek berete na vědomí můj autorský styl a styl zpracování - nelze ho tedy poté reklamovat.

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE

Neupravené fotografie poskytuji, nesmí se  ale dávat na žádné internetřové stránky, pokud se nedomluvíme a dodatečně foto neupravím.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.